Georgia State Law's Anne Tucker writes about corporate via @GeorgiaStateLaw 57 minutes ago