Nancy Johnson, 65; Law librarian always had a smile | via @GeorgiaStateLaw 13 hours ago