Nancy Johnson, 65; Law librarian always had a smile | via @GeorgiaStateLaw 7 hours ago