Nancy Johnson, 65; Law librarian always had a smile | via @GeorgiaStateLaw 21 hours ago